Pradžia Veikla Informacija apie darbo užmokestį

Vidutinis UAB "Vildmina" darbuotojų darbo užmokestis


Darbuotojų skaičius

2017 m.

2017m.vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.


Darbuotojų skaičius
2018m.III ketv.

2018m.III ketv. vidutinis mėnesinis  darbuotojo darbo užmokestis
Eur /mėn.

Direktorius

1

870.00

1

1000.00

Vyr. buhalterė

1

760.00

1

900.00

Specialistai

1

310,00

1

330.00

Pagalbinis Aptarnaujantis personalas

9

428.41

8

447.06

Iš viso

13

482.72

11

502.82