Pradžia Veikla Informacija apie darbo užmokestį

Vidutinis UAB "Vildmina" darbuotojų darbo užmokestis


Darbuotojų skaičius

2018 m.

2018m.vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.


Darbuotojų skaičius
2018m.IVketv.

2018m.IV ketv. vidutinis mėnesinis  darbuotojo darbo užmokestis
Eur /mėn.

Direktorius

1

1043,89

1

1170,90

Vyr. buhalterė

1

913,62

1

900.00

Specialistai

1

353,18

1

422,73

Pagalbinis Aptarnaujantis personalas

8

426,14

8

439.81

Iš viso

11

500,62

11

506,57